SCOP Nedir?

SCOP Nedir?

Klimalar çalışma aşamasında belli bir elektrik enerjisi harcar.Bir klimanın verimli olup olmadığını anlamak için performans katsayısı anlamına gelen SCOP değerlerleri gösterge olarak kullanılır. Bir klimada bu değer ne kadar yüksekse klima o derece verimli olmaktadır. Bu değerler klimalarda performans maliyetini belirleyen en önemli kıstaslardır. Bu yüzden bir klima seçiminde bakılacak ilk şey bu değerler olmalıdır. Bu değer İngilizce “Coefficient of Performance” yani “Performans Katsayısı” anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşmuştur. Klimanın ısıtma performansını anlamak için bu değeri yardımcı olur. Bu değer klimanın 1 birim enerjiyle kaç birim ısı değeri ürettiğini gösterir. Yani değeri 3,0 olan bir klima 1 kw’lık elektrik çekerek 3 kw’lık ısıtma elde etmektedir. Günümüzdeki klimalarda bu değer 3,60 ve üzeri olanlar A enerji sınıfıdır. A enerji sınıfında da bu değeri 3,60’ın üzerine çıkarsa klima o kadar az elektrik harcar ve çok ısıtma sağlar. Bugün klimalar 6,80’e kadar ulaşmaktadır. Bu makineler büyük yerler için üretilmiş ısıtma sistemleridir.

 

SCOP Değerleri

Klimalarda enerji sınıflandırması yaparken hem ısıtma hem de soğutma performansları dikkate alınmalıdır. Isıtması B olup soğutması A olan klimalar mevcuttur. Bunların A sınıfı klima olduğu anlamına gelmez. Satıcılar klimaların bu performanslarına bakmadan A sınıfı diyebilmektedirler. Bu nedenle özellikle klimaların üzerindeki SCOP değerlerine bakılmalıdır. Isıtmada 3,60+ A enerji sınıfı, 3,40 – 3,60 B enerji sınıfı, 3,20 – 3,40 C enerji sınıfı, 3,00 – 3,20 D enerji sınıfı, 2,80 – 3,00 E enerji sınıfı, 2,60 – 2,80 F enerji sınıfı anlamına gelmektedir.ARA
YOL TARİFİ