Klimada Soğutma Tekniği

Klimada Soğutma Tekniği

 

Klimada soğuma tekniği vardır ve bu teknik üç farklı yöntemdi uygulanır. Bunlardan birisi fiziksel yöntemdir. Sıvılar buharlaşırken çevreden ısı çekerler. Buharlaşan sıvının çevreden ısı çekmesi sonucunda da ısı çekilen ortamın sıcaklığı düşer. Isı kaybının neden olduğu sıcaklık düşmesine ya da sıcaklık azalmasına soğuma adı verilir. Bu sistemde ısı enerjisinden yararlanılmaktadır. Sistemin mekanik parçası yoktur. Soğutma devresinde ise soğutucu olarak silikojel ile su kullanılmaktadır. Silikojel, nem tutucu ya da emici siliko-sodyuma maddesel bir asitin eklenmesiyle meydana gelir. Bu bileşik daha sonra yıkanıp kurutulabilir. Çok küçük tanecikler halinde soğutma devresine yerleştirilen silikojel, amonyağı emer. Amonyak ise düşük sıcaklıklarda suda kolayca çözülür. Bu çözelti 65 derecelik bir sıcaklıklıkta ısıtıldığında buharlaşır ve sudan ayrışır. Suyun işlevi ise soğutma devresindeki amonyağı çözmektir. Sistem, soğurma cihazı, yoğuşturucu ve buharlaştırıcıdan oluşur.

 

Soğutma Tekniğinde Uygulanan Yöntemler

Klima soğutma tekniğinde uygulanan kimyasal yöntemde, normal sıcaklıkta oldukları halde bazı kimyasal maddeler belirli aralarda birbirleriyle karıştırıldıkları zaman daha düşük sıcaklıklar elde edilebilir. Bunun nedeni ise karışım oluşurken çevreden bir miktar ısı alınmasıdır. Örneğin kar veya buzla sofra tuzu karıştırıldığında soğuma elde edilir. Yüzde 65 kar veya buz, yüzde 35 tuz karıştırıldığında ilk sıcaklık 0 derece, karışım sıcaklığı –20 derecedir. Yüzde 60 kar ya da buz yüzde 40 tuzun ilk sıcaklığı 0 derece, karışım sıcaklığı –30 derecedir. Mekanik yöntemde ise soğutma dışarıdan verilerek soğutucu akışkanın basınç ve sıcaklığının yükseltilmesi esasına dayanır.ARA
YOL TARİFİ