Özellikler

-20°C Dış Hava Sıcaklığında Isıtma Yapabilme.
Max. Borulama Uzunluğu 120 metre’ye Kadar Uzatılabilmektedir.
5°C dış hava sıcaklığında Soğutma yapabilme.
Sessiz Çalışma
Özel HAB Yağı Özelliği ile Mevcut Tesisatı Kullanabilme.