Özellikler

-25°C Dış Hava Sıcaklığında Isıtma Yapabilme.
Hızlı Başlangıç Özelliği ile Daha Konforlu Isıtma.
– 15°C dış hava sıcaklığında bile ısıtma kapasitesini sabit tutabilme
Sessiz Çalışma